Dịch vụ Rate per 1000 Đặt nhỏ nhất Đặt lớn nhất Mô tả
Youtube Service ( dịch vụ mua bán Youtube )
Youtube Views ( Lượt xem ) - Server 1 * 1.52$ 35000 1000 50000
Youtube 4000 hours of viewing ( 4000 giờ xem ) Server 2 * 50$ 287500 1000 20000
Sub Youtube : 30$ 690000 1000 3000
Facebook Service ( Dịch vụ Mua bán Facebook )
Like Fan Page * 8.69$ 200000 1000 3000000
Follow Facebook ( theo dõi trang cá nhân ) *8.69$ 200000 1000 100000
Like Posts ( like bài viết ) * 4.34$ 100000 300 10000
Comment Facebook *65.2$ 1500000 50 5000
View Video Facebook * 1.74$ 40000 1000 1000000
Add members to your group ( thêm thành viên vào nhóm )* 4.34$ 100000 10000 30000
Ordering service ( Dịch vụ đặt hàng theo yêu cầu )
Youtube channel to make money, Youtube channel has become a partner of youtube * 250$ 5750000000 1 1000
Qualified packages enable youtube monetization : 130$ 2990000000 1 100