Giới Thiệu

Xin chào Tôi là Chu Thuấn  " AD Chu Thuan " )

( Hello I'm Chu Thuan " AD Chu Thuan"  )

------------------------------------------------------------------------

" XZSUB.COM website currently has 2 more languages : 
1.English language: login link:
>>>> https://xzsub.com/en
2. Vietnamese language: login link:
>>>>> https://xzsub.com/vi   "

==================================

"Trang web XZSUB.COM hiện có thêm 2 ngôn ngữ:
1. Ngôn ngữ tiếng Anh: liên kết đăng nhập:
>>>> https://xzsub.com/en
2. Tiếng Việt: link đăng nhập:
>>>>> https://xzsub.com/vi

-------------------------------------------------------------

- Hiện tại tôi là Admin 1 số nhóm về lĩnh vực youtube và facebook. 

( - Currently I am the Admin of several groups in the field of youtube and facebook. )

1.Link Group: https://bit.ly/32cqE0t

2.Link Group: https://bit.ly/2Zxu370 

3.Link Group: https://bit.ly/2YZEZvi

4.Link Group: https://bit.ly/3gqq1UH

5.Link Group: https://bit.ly/3goxWSz

6.Link Group: https://bit.ly/31Hmiy4

Tôi có khá khá đơn hàng, vì tư vấn thủ công truyền thống mất rất nhiều thời gian và hiệu quả công việc không cao.

Vì vậy tôi thiết kế trang web xzsub.com dịch vụ đặt hàng này, để tiết kiệm thời gian và tối ưu công việc.

Rất mong được các bạn ủng hộ đóng góp vì sự phát triển của web và cộng đồng. Xin cảm ơn !

( I have quite a lot of orders, because traditional craft consultants take a lot of time and work efficiency is not high.

So I designed the website xzsub.com to order this service, to save time and optimize the work.

We look forward to your support in contributing to the development of the web and the community. Thank you ! )